Toplam 4 adet ürün
 
Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Hepatit B

Hepatit B  

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

... Hepatit B aşısı konusundaki ilk çalışmalar 1971 yılında Krugman ve ark. tarafından gerçekleştirilmiştir; bu yollarda hepatit B virüsü (HBV) yüzey antijeni ...

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Klinik Pratikte Asitli Hasta

Klinik Pratikte Asitli Hasta  

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Parasentes steril koşullarda, uygun bir iğne ile karın duvarından girilerek periton boşluğundan sıvı ...                                                                                               

Yılmaz Çakaloğlu, Gep Net (gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler)

Gep Net (gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler)  

Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Terminoloji...Yaşanan en büyük sıkıntı,uzun süre patologlar bütün GEP NET,lere karsinoid tümör derken (veya son yıllarda tam tersi olarak patologlar karsinoid ...

Senay Molvalılar, Aysel Oram, Atilla Ökten, Ercüment Özdoğan, Yılmaz Çakaloğlu, Abdülkadir Kaysı, Emine Koçyiğit, Kaynak Selekler, Ahmet Tunalı, Hasan Yazıcı, İç Hastalıkları (Semiyoloji)

İç Hastalıkları (Semiyoloji)  

Senay Molvalılar, Aysel Oram, Atilla Ökten, Ercüment Özdoğan, Yılmaz Çakaloğlu, Abdülkadir Kaysı, Emine Koçyiğit, Kaynak Selekler, Ahmet Tunalı, Hasan Yazıcı  
Alfa Basım Yayın  

İç hastalıklarında tanıyı koyabilmemiz iyi bir ön bilgiye sahip olmakla mümkündür. Bu kitapta semptom ve bulguları ön plana atarak temel bilgiyi işlemeğe ...

150.00 105.00 TL