Toplam 31 adet ürün
 
Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi (Teknik ve Tarih)

Türk Musikisi (Teknik ve Tarih)
Yılmaz Öztuna
Seyir Hidrografi Ve Oşinografi Yayını

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi

Türk Musikisi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi
Yılmaz Öztuna
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Ansiklopedik Sözlük 1-2

Türk Musikisi Ansiklopedik Sözlük 1-2
Yılmaz Öztuna
Orient Yayınları

Bu Ansiklopedinin tarihçesi şöyledir: 1945-48 yıllarında bir Türk MusikisiLugati telif etmek için malzeme toplamaya başladım. Lugat, 20.08.1948-12.02.1949 ...

0 TL 0 TL -35%

Yılmaz Öztuna, Tarihçi Gözüyle

Tarihçi Gözüyle
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı

Son yüzyılın Türk Tarihçiliğine önemli katkılar yapan bir ilim ve fikir adamı: Yılmaz Öztuna İlk makalesini on üç yaşında ve ilk kitabını on beş yaşında ...

18 TL 24 TL -25%

Yılmaz Öztuna, Genç Osman ve IV. Murad

Genç Osman ve IV. Murad
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı

Radikal Islahatçı Genç Osman ve Kardeşi Asrın En Büyük Askeri IV. Murad. II. Osmanın ortaya attığı fi kirler, Türkiyenin yenileşme, hattâ inkılâp tarihinin ilk ...

0 TL 0 TL -25%

Yılmaz Öztuna, Barbaros Hayrettin Paşanın Hatıraları

Barbaros Hayrettin Paşa'nın Hatıraları
Yılmaz Öztuna
Boğaziçi Yayınları

-İÇİNDEKİLER- Önsöz Kanunî Sultan Süleymanın Emriyle Hâtıralarımı Yazdırmaya Başladım Ağam Oruç Rodos Kâfirlerine Esir Düşüp Nece Yıl Ellerinde Esir Kaldı ...

0 TL 0 TL -20%

Yılmaz Öztuna, Türkler - Araplar Yahudiler

Türkler - Araplar Yahudiler
Yılmaz Öztuna
Boğaziçi Yayınları

Bu eser; bu gün bile fokur fokur kaynayan bir kazan halindeki Ortadoğunun , Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonraki felâketini ve Filistinlinin bu günkü ...

0 TL 0 TL -20%

Yılmaz Öztuna, Türk Tarihinde Ordu Faktörü

Türk Tarihinde Ordu Faktörü
Yılmaz Öztuna
Boğaziçi Yayınları

Türk milleti için Ordu Millet denir. Hindistanda bilhassa Pakistan ve Müslümanların bulunduğu bölgede konuşulan ve hâlâ çok büyük miktarda Türkçe kelimeler ...

12.80 TL 16 TL -20%

Yılmaz Öztuna, Resimlerle Türkiye Tarihi

Resimlerle Türkiye Tarihi
Yılmaz Öztuna
Toker Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -32%

Yılmaz Öztuna, II. Abdülhamid Zamanı ve Şahsiyeti

II. Abdülhamid Zamanı ve Şahsiyeti
Yılmaz Öztuna
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

II. Abdülhamîd, Türkiyede bütün hayât üzerinde hâkim gücünün tesîri görülen bir hükümdârdı. Avrupanın belki en dikkate değer ve çekinilen şahsiyeti idi. ...

0 TL 0 TL -25%

Yılmaz Öztuna, Tarih ve Politika Ansiklopedisi

Tarih ve Politika Ansiklopedisi
Yılmaz Öztuna
Ötüken Neşriyat

Bu eserle, ünlü tarihçi Yılmaz Öztuna, tarihî-siyasî olaylarla tarih terimlerini ansiklopedik bir sunum çerçevesinde ortaya koydu. Uzun metinleri okumaktan ...

40.95 TL 63 TL -35%

Yılmaz Öztuna, 2. Sultan Mahmud

2. Sultan Mahmud
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı

Mehmed Ali Paşa isyanının içinde kalmış, ordusunu kendisi lağv ve ilga etmiş, donanması İngiltere - Fransa - Rusya tarafından yakılmış ve dağılmak üzere olduğu ...

18 TL 24 TL -25%

Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi 2

Osmanlı Devleti Tarihi 2
Yılmaz Öztuna
Ötüken Neşriyat

Yılmaz Öztunanın Osmanlı Devleti Tarihinin elinizdeki bu birinci cildinde, Osmanlı Türk İmparatorluğunun siyasî ve askerî tarihi, 2004 ilmî çizgisinde ...

32.50 TL 50 TL -35%

Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi 1

Osmanlı Devleti Tarihi 1
Yılmaz Öztuna
Ötüken Neşriyat

Yılmaz Öztunanın Osmanlı Devleti Tarihinin elinizdeki bu ikinci ve son cildinde, Osmanlı Türk imparatorluğunun medeniyet, kültür, sanat, teşkilât tarihi ...

40.95 TL 63 TL -35%

Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesini Kaybımız 93 Balkan Savaşları

Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız 93 Balkan Savaşları
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı

Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesini Kaybımız da, Türkiye tarihinin en trajik dönüm noktalarından birine, batı sınırının Tuna ve Adriyatikten Meriç çizgisine ...

19.45 TL 25.93 TL -25%

Yılmaz Öztuna, Tanzimat Paşaları

Tanzimat Paşaları
Yılmaz Öztuna
Ötüken Neşriyat

Âlî Paşa (1815-1871) , beş defa sadrâzam (başbakan) ve sekiz defa hâriciye nâzırı (dış işleri bakanı) olmuş bir Osmanlı Türk Devlet adamıdır. Sekiz buçuk yıl ...

16.25 TL 25 TL -35%

Yılmaz Öztuna, Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı

Batılıların ısrarla Muhteşem Süleyman dediği, Cihan Hakanı olarak anılan bir devlet başkanının, bir imparatorluğu en az kusurla yönetişinin, en parlak örnek ...

0 TL 0 TL -25%

Yılmaz Öztuna, Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı

Yavuz Sultan Selim adlı bu kitap, şaşırtıcı işler yapan bir fenomenin biyografisidir. Sekiz yıllık kısa saltanatında dünya siyaseti açısından kalıcı fetihler ...

13.89 TL 18.52 TL -25%

Yılmaz Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi

Bir Darbenin Anatomisi
Yılmaz Öztuna
Babıali Kültür Yayıncılığı

Yılmaz Öztuna bu kitabında 1876 askeri darbesini, Sultan Abdülaziz2in tahttan indirilmesini ve ölümü olayını, bütün detayları ile anlatıyor. O dönemin bütün ...

0 TL 0 TL -25%

Yılmaz Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi

Bir Darbenin Anatomisi
Yılmaz Öztuna
Ötüken Neşriyat

Yılmaz Öztuna bu kitabında 1876 askeri darbesini, Sultan Abdülazizin tahttan indirilmesi ve ölümü olayını, bütün detayları ile anlatıyor. Bütün o dönemin ...

0 TL 0 TL -35%