Toplam 15 adet ürün
 
Ziya Nur Aksun, Son Cihan Padişahları (1617 - 1703)

Son Cihan Padişahları (1617 - 1703)  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40% Ziya Nur Aksun, Osmanlının Zirvede Kalma Mücadelesi (Düşüşler / Tutunuşlar 1703-1789)

Osmanlı'nın Zirvede Kalma Mücadelesi (Düşüşler / Tutunuşlar 1703-1789)  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.00 16.20 TL
40% Ziya Nur Aksun, Zirvedeki Sultanlar (2. Selim - 3. Murad - 3. Mehmed - 1. Ahmed)

Zirvedeki Sultanlar (2. Selim - 3. Murad - 3. Mehmed - 1. Ahmed)  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

Kanunîden sonra 51 yıl süren dört padişahın hükümdarlık dönemini bu kitapta ele aldık. Görülecektir ki, Kanunîden sonraki yarım asır da, Yüce Devlete yeni ...

30 18.00 TL
40% Ziya Nur Aksun, Dündar Taşerin Büyük Türkiyesi (Osmanlı Devlet Anlayışı)

Dündar Taşer'in Büyük Türkiyesi (Osmanlı Devlet Anlayışı)  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20 12.00 TL
40% Ziya Nur Aksun, Dört Müzdarip Padişah

Dört Müzdarip Padişah  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

50 30.00 TL
40% Ziya Nur Aksun, Cihan Padişahı Muhteşem Süleyman

Cihan Padişahı Muhteşem Süleyman  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20 12.00 TL
Ziya Nur Aksun, II. Abdülhamid Han

II. Abdülhamid Han  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

DİSRAELI: Abdülhamid ne sefîh, ne müstebid, ne mutaassıp, ne de müfsid bir adam değil, âdil ve memleketini seven bir hükümdardı. HUNTINGTON: Bosforda oturan ...

60.00 36.00 TL
40% Ziya Nur Aksun, Darbe Kurbanı Abdülaziz Han

Darbe Kurbanı Abdülaziz Han  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

Abdülazîz Han, İmparatorluğumuzun yükselmeyi hedefleyen son pâdişahıdır; ondan sonrakiler, hep çökerken bir şeyler kurtarmak gayretinde olmuşlardır.Sultan Azîz ...

35 21.00 TL
40% Şehbenderzade Ahmed Hilmi (Şehbenderzâde Ahmed Hilmi), Ziya Nur Aksun, İslam Tarihi 3

İslam Tarihi 3  

Şehbenderzade Ahmed Hilmi (Şehbenderzâde Ahmed Hilmi), Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

Üç kitaba bölünmüş olan bu eser, devlet adamları ile siyaset sahasında söz sahibi olmak isteyenlerin ve entelektüellerin okuması gereken karma bir eserdir. ...

21.30 12.78 TL
40% Şehbenderzade Ahmed Hilmi (Şehbenderzâde Ahmed Hilmi), Ziya Nur Aksun, İslam Tarihi 2 Türkler ve İslam

İslam Tarihi 2 Türkler ve İslam  

Şehbenderzade Ahmed Hilmi (Şehbenderzâde Ahmed Hilmi), Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

Üç kitaba bölünmüş olan bu eser, devlet adamları ile siyaset sahasında söz sahibi olmak isteyenlerin ve entelektüellerin okuması gereken karma bir eserdir. ...

28 16.80 TL
40% Şehbenderzade Ahmed Hilmi (Şehbenderzâde Ahmed Hilmi), Ziya Nur Aksun, İslam Tarihi 1 Dini Düşünce ve İslam

İslam Tarihi 1 Dini Düşünce ve İslam  

Şehbenderzade Ahmed Hilmi (Şehbenderzâde Ahmed Hilmi), Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

Üç kitaba bölünmüş olan bu eser, devlet adamları ile siyaset sahasında söz sahibi olmak isteyenlerin ve entelektüellerin okuması gereken karma bir eserdir. ...

31.48 18.89 TL
40% Ziya Nur Aksun, Enver Paşa ve Sarıkamış Harekatı

Enver Paşa ve Sarıkamış Harekatı  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

Enver Paşa ihtilalden önce, ahlak, cesaret ve kahramanlık misali tanınmıştır. Envere en çetin kıta hizmetleri, tam ve itimadla emniyet edilmiştir.. Enver Paşa, ...

22 13.20 TL
Ziya Nur Aksun, Osmanlı Tarihi Osmanlı Devletinin Tahlilli, Tenkidli Siyasi Tarihi (6 Cilt Takım)

Osmanlı Tarihi Osmanlı Devleti'nin Tahlilli, Tenkidli Siyasi Tarihi (6 Cilt Takım)  

Ziya Nur Aksun  
Ötüken Neşriyat  

Osmanlı siyasi tarihini 1299-1789 arası iki ciltle, 1789-1918 arasını dört ciltle geniş olarak ele almış; pek çok tarihi yanılgıyı yıkan bir görüşle kaleme ...

203.70 122.22 TL
Ziya Nur Aksun, Gayr-ı Resmi Tarihimiz Osmanlı Padişahları

Gayr-ı Resmi Tarihimiz Osmanlı Padişahları  

Ziya Nur Aksun  
Marifet Yayınları  

Bilindiği üzere resmi tarih, Osmanlı hanedanına karşı sistemli bir taarruz politikası uygulamış, karşı tarafa söz hakkı tanımayan ve tek yönlü ...

Ziya Nur Aksun, Siyasi ve Sosyal Açıdan Mezhebler Tarikatlar

Siyasi ve Sosyal Açıdan Mezhebler Tarikatlar  

Ziya Nur Aksun  
Marifet Yayınları  

Elinizdeki eser bu zaruri ve fevkalade mühim tesbitten hareketle İTİKADDA ve AMELDE DOĞRU MEZHEBLER ve GERÇEK TARİKATLER başlığı altında iki ana bölümden ...

25 18.00 TL